*** “Хувь хүний барааны гаалийн мэдүүлэг”-ээр хувь хүний нэр дээр илгээсэн болон зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлд хамаарахгүй барааны үнийн дүн 3.000.000 /гурван сая/ төгрөгөөс доош бол гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.

*** “Экспорт, импортын барааны гаалийн мэдүүлэг”-ээр хувь хүний нэр дээр илгээсэн болон зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлд хамаарахгүй барааны үнийн дүн 3.000.001 төгрөг /гурван сая/-өөс дээш бол гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.

*** “Олон улсын шуудан илгээмжийн гаалийн мэдүүлэг”-ээр улс хоорондын шуудан илгээмжээр захидал, боодол, илгээлтийн хэлбэртэй биет зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бол гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ. Та илгээмжийн дугаараа заавал мэдэх ёстойг анхаарна уу.

*** “Суудлын автомашины гаалийн мэдүүлэг”-ээр гаалийн хилээр суудлын тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх бол гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ.